2020/02/29  22:48  ออกเดินทาง
1
22:51 - 23:47
56นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
22:51 - 00:05
1ครั้ง14นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
22:51 - 00:05
1ครั้ง14นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
22:51 - 00:05
1ครั้ง14นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  22:51 - 23:47
  56นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  22:51 Beckton Park
  DLR
  เดินทางไปยัง Canning Town 
  (8นาที
  ผ่านการรถไฟ Canning Town
  DLR
  เดินทางไปยัง Bank 
  (7นาที
  23:06 23:08 Westferry
  DLR
  เดินทางไปยัง Bank 
  (7นาที
  23:15 23:20 Bank
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Kennington 
  (8นาที
  ผ่านการรถไฟ Kennington
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Morden 
  (11นาที
  GBP 4.90
  23:39 23:44 Balham
  Sutton - Balham
  เดินทางไปยัง Beckenham Junction 
  (3นาที
  23:47 Streatham Hill
 2. 2
  22:51 - 00:05
  1ครั้ง14นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:51 Beckton Park
  DLR
  เดินทางไปยัง Canning Town 
  (8นาที
  22:59 23:03 Canning Town
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง St. Johns Wood 
  (11นาที
  GBP 4.90
  23:14 23:28 London Bridge
  Rugby - LONGSIGHT CAR. M.D.
  เดินทางไปยัง Balham 
  (37นาที
  00:05 Streatham Hill
 3. 3
  22:51 - 00:05
  1ครั้ง14นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  22:51 Beckton Park
  DLR
  เดินทางไปยัง Canning Town 
  (8นาที
  ผ่านการรถไฟ Canning Town
  DLR
  เดินทางไปยัง Bank 
  (11นาที
  23:10 23:18 Shadwell
  New Cross Gate - Highbury Islington
  เดินทางไปยัง New Cross Gate(S) 
  (11นาที
  ผ่านการรถไฟ New Cross Gate(S)
  East Croydon - Farringdon
  เดินทางไปยัง East Croydon 
  (7นาที
  23:37 23:42 Forest Hill
  Rugby - LONGSIGHT CAR. M.D.
  เดินทางไปยัง Balham 
  (23นาที
  00:05 Streatham Hill
 4. 4
  22:51 - 00:05
  1ครั้ง14นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  22:51 Beckton Park
  DLR
  เดินทางไปยัง Canning Town 
  (8นาที
  ผ่านการรถไฟ Canning Town
  DLR
  เดินทางไปยัง Bank 
  (11นาที
  23:10 23:18 Shadwell
  New Cross Gate - Highbury Islington
  เดินทางไปยัง New Cross Gate(S) 
  (11นาที
  ผ่านการรถไฟ New Cross Gate(S)
  East Croydon - Farringdon
  เดินทางไปยัง East Croydon 
  (10นาที
  23:40 23:46 Sydenham
  Rugby - LONGSIGHT CAR. M.D.
  เดินทางไปยัง Balham 
  (19นาที
  00:05 Streatham Hill
cntlog