2020/01/24  01:25  ออกเดินทาง
1
04:48 - 05:30
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
2
04:48 - 05:40
52นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
3
05:32 - 06:15
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
4
05:32 - 06:16
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 1. 1
  04:48 - 05:30
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  04:48 Bank
  เดิน( 3นาที
  04:51 04:55 King William St / Monument Stn
  43
  เดินทางไปยัง London Bridge Bus Station(S) 
  (3นาที
  04:58 04:58 London Bridge Bus Station(S)
  เดิน( 1นาที
  04:59 05:09 London Bridge
  Mirfield - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (18นาที
  05:27 05:27 Woolwich Dockyard
  เดิน( 3นาที
  05:30 Frances Street (SE18)
 2. 2
  04:48 - 05:40
  52นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  04:48 Bank
  เดิน( 3นาที
  04:51 04:55 King William St / Monument Stn
  43
  เดินทางไปยัง London Bridge Bus Station(S) 
  (3นาที
  04:58 04:58 London Bridge Bus Station(S)
  เดิน( 1นาที
  04:59 05:09 London Bridge
  Mirfield - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (15นาที
  05:24 05:24 Charlton
  เดิน( 3นาที
  05:27 05:35 Charlton Station / Woolwich Rd
  472
  เดินทางไปยัง Thamesmead Town Centre 
  (5นาที
  05:40 Frances Street (SE18)
 3. 3
  05:32 - 06:15
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  05:32 Bank
  DLR
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (26นาที
  05:58 05:58 Woolwich Arsenal
  เดิน( 1นาที
  05:59 06:10 Woolwich Arsenal(U)
  161
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (3นาที
  06:13 06:13 Kingsman Street (SE18)
  เดิน( 2นาที
  06:15 Frances Street (SE18)
 4. 4
  05:32 - 06:16
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  05:32 Bank
  DLR
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (26นาที
  05:58 06:11 Woolwich Arsenal
  Mirfield - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Charing Cross 
  (2นาที
  06:13 06:13 Woolwich Dockyard
  เดิน( 3นาที
  06:16 Frances Street (SE18)
cntlog