2019/09/17  15:54  ออกเดินทาง
1
15:54 - 16:13
19นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
2
15:54 - 16:14
20นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 1. 1
  15:54 - 16:13
  19นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  15:54 Baker Street
  เดิน( 1นาที
  15:55 15:58 Baker Street(U)
  18
  เดินทางไปยัง Sudbury Harrow Road(U) 
  (1นาที
  15:59 15:59 Gloucester Place
  เดิน( 2นาที
  16:01 16:05 Marylebone Road
  274
  เดินทางไปยัง Angel Islington / City Road 
  (8นาที
  16:13 London Zoo
 2. 2
  15:54 - 16:14
  20นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  15:54 Baker Street
  เดิน( 1นาที
  15:55 15:59 Baker Street(U)
  453
  เดินทางไปยัง Great Central Street (NW1) 
  (1นาที
  16:00 16:00 Gloucester Place
  เดิน( 2นาที
  16:02 16:06 Marylebone Road
  274
  เดินทางไปยัง Angel Islington / City Road 
  (8นาที
  16:14 London Zoo
cntlog