2019/08/25  14:19  ออกเดินทาง
1
14:27 - 14:50
23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
2
14:27 - 14:50
23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
3
14:19 - 14:52
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  14:27 - 14:50
  23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  14:27 Aldgate East
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (15นาที
  GBP 4.90
  14:42 14:42 Euston Square
  เดิน( 1นาที
  14:43 14:46 Euston Square(U)
  73
  เดินทางไปยัง Victoria Bus Station 
  (4นาที
  14:50 Great Russell Street
 2. 2
  14:27 - 14:50
  23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  14:27 Aldgate East
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (15นาที
  GBP 4.90
  14:42 14:42 Euston Square
  เดิน( 3นาที
  14:45 14:47 University College Hospital
  N29
  เดินทางไปยัง Trafalgar Square(S) 
  (3นาที
  14:50 Great Russell Street
 3. 3
  14:19 - 14:52
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  14:19 Aldgate East
  District Line
  เดินทางไปยัง Earls Court 
  (12นาที
  14:31 14:36 Embankment
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (7นาที
  GBP 4.90
  14:43 14:43 Warren Street
  เดิน( 3นาที
  14:46 14:49 University College Hospital
  73
  เดินทางไปยัง Victoria Bus Station 
  (3นาที
  14:52 Great Russell Street
cntlog