2020/09/28  19:16  ออกเดินทาง
1
19:19 - 19:43
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
2
19:19 - 19:43
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  19:19 - 19:43
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  19:19 Aldgate East
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (16นาที
  GBP 4.90
  19:35 19:35 Euston Square
  เดิน( 1นาที
  19:36 19:39 Euston Square(U)
  73
  เดินทางไปยัง Victoria Bus Station 
  (4นาที
  19:43 Great Russell Street
 2. 2
  19:19 - 19:43
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  19:19 Aldgate East
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (16นาที
  GBP 4.90
  19:35 19:35 Euston Square
  เดิน( 3นาที
  19:38 19:40 University College Hospital
  N29
  เดินทางไปยัง Trafalgar Square(S) 
  (3นาที
  19:43 Great Russell Street
cntlog