2020/02/29  06:58  ออกเดินทาง
1
07:14 - 09:41
2ครั้ง27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
2
07:14 - 10:06
2ครั้ง52นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
3
07:14 - 10:06
2ครั้ง52นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  07:14 - 09:41
  2ครั้ง27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  07:14 Chandlers Ford
  Woking - Overton
  เดินทางไปยัง Fareham 
  (5นาที
  07:19 07:47 Eastleigh
  Leuchars - Edinburgh
  เดินทางไปยัง Waterloo 
  (52นาที
  ผ่านการรถไฟ Woking
  Woking - Waterloo
  เดินทางไปยัง Waterloo 
  (27นาที
  09:08 09:24 Waterloo
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (9นาที
  GBP 4.90
  09:33 09:33 Canary Wharf
  เดิน( 1นาที
  09:34 09:39 Canary Wharf(U)
  D7
  เดินทางไปยัง Poplar / All Saints Church 
  (2นาที
  09:41 Canary Wharf Station / Bank St
 2. 2
  07:14 - 10:06
  2ครั้ง52นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  07:14 Chandlers Ford
  Woking - Overton
  เดินทางไปยัง Fareham 
  (5นาที
  07:19 08:14 Eastleigh
  Weymouth - Winchester
  เดินทางไปยัง Basingstoke 
  (10นาที
  ผ่านการรถไฟ Winchester
  Winchester - Waterloo
  เดินทางไปยัง Waterloo 
  (1ครั้ง9นาที
  09:34 09:49 Waterloo
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (9นาที
  GBP 4.90
  09:58 09:58 Canary Wharf
  เดิน( 1นาที
  09:59 10:04 Canary Wharf(U)
  D7
  เดินทางไปยัง Poplar / All Saints Church 
  (2นาที
  10:06 Canary Wharf Station / Bank St
 3. 3
  07:14 - 10:06
  2ครั้ง52นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  07:14 Chandlers Ford
  Woking - Overton
  เดินทางไปยัง Fareham 
  (5นาที
  07:19 07:47 Eastleigh
  Leuchars - Edinburgh
  เดินทางไปยัง Waterloo 
  (52นาที
  ผ่านการรถไฟ Woking
  Woking - Waterloo
  เดินทางไปยัง Waterloo 
  (27นาที
  09:08 09:08 Waterloo
  เดิน( 7นาที
  09:15 09:15 Waterloo East
  Charing Cross - London Bridge
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (4นาที
  09:19 09:39 London Bridge
  Mirfield - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (7นาที
  09:46 09:53 Greenwich
  DLR
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (10นาที
  10:03 10:03 Heron Quays
  เดิน( 3นาที
  10:06 Canary Wharf Station / Bank St
cntlog