2020/03/29  03:18  ออกเดินทาง
1
03:21 - 04:49
1ครั้ง28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. bus
 17.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  03:21 - 04:49
  1ครั้ง28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. bus
  17.  > 
  03:21 Sundridge Park
  เดิน( 1นาที
  03:22 03:33 Sundridge Park(U)
  314
  เดินทางไปยัง Eltham Bus Station 
  (24นาที
  03:57 03:57 Eltham High Street / Passey Pl
  เดิน( 2นาที
  03:59 04:07 Eltham Church / Well Hall Road
  132
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (21นาที
  04:28 04:28 North Greenwich Station
  เดิน( 1นาที
  04:29 04:32 North Greenwich
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (2นาที
  GBP 4.90
  04:34 04:34 Canning Town
  เดิน( 1นาที
  04:35 04:42 Canning Town(U)
  241
  เดินทางไปยัง Angel Lane 
  (7นาที
  04:49 Custom House(U)
cntlog