2020/07/06  21:46  ออกเดินทาง
1
21:50 - 22:40
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
2
21:50 - 22:40
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
3
21:52 - 22:54
1ครั้ง2นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
4
21:46 - 22:57
1ครั้ง11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 1. 1
  21:50 - 22:40
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  21:50 Orpington
  Hastings - Charing Cross
  เดินทางไปยัง Waterloo East 
  (11นาที
  22:01 22:01 Grove Park
  เดิน( 1นาที
  22:02 22:08 Grove Park(U)
  638
  เดินทางไปยัง Kemnal Manor College 
  (7นาที
  22:15 22:15 Mottingham Road / Court Road
  เดิน( 1นาที
  22:16 22:23 Court Road / Mottingham Road
  161
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (17นาที
  22:40 Queen Elizabeth Hosp/Main Entr
 2. 2
  21:50 - 22:40
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  21:50 Orpington
  Hastings - Charing Cross
  เดินทางไปยัง Waterloo East 
  (11นาที
  22:01 22:01 Grove Park
  เดิน( 2นาที
  22:03 22:09 Chinbrook Road / Baring Road
  638
  เดินทางไปยัง Kemnal Manor College 
  (6นาที
  22:15 22:15 Mottingham Road / Court Road
  เดิน( 1นาที
  22:16 22:23 Court Road / Mottingham Road
  161
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (17นาที
  22:40 Queen Elizabeth Hosp/Main Entr
 3. 3
  21:52 - 22:54
  1ครั้ง2นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  21:52 Orpington
  Hastings - Charing Cross
  เดินทางไปยัง Waterloo East 
  (15นาที
  22:07 22:18 London Bridge
  Mirfield - Manchester Victoria
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (21นาที
  22:39 22:39 Woolwich Arsenal
  เดิน( 1นาที
  22:40 22:50 Woolwich Arsenal(U)
  161
  เดินทางไปยัง Chislehurst War Memorial 
  (4นาที
  22:54 Queen Elizabeth Hosp/Main Entr
 4. 4
  21:46 - 22:57
  1ครั้ง11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  21:46 Orpington
  เดิน( 1นาที
  21:47 21:57 Orpington(S2)
  61
  เดินทางไปยัง Green Lane / Belmont Lane 
  (25นาที
  22:22 22:32 Centre Common Rd /War Memorial
  161
  เดินทางไปยัง North Greenwich Station 
  (25นาที
  22:57 Queen Elizabeth Hosp/Main Entr
cntlog