2020/10/29  20:31  ออกเดินทาง
1
21:04 - 06:09
9ครั้ง5นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
21:04 - 06:09
9ครั้ง5นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
20:35 - 06:12
9ครั้ง37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
05:33 - 09:10
3ครั้ง37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  21:04 - 06:09
  9ครั้ง5นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  21:04 Maidenhead
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (42นาที
  21:46 22:04 Paddington
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (10นาที
  GBP 4.90
  22:14 22:14 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  22:22 23:00 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Manchester Piccadilly(S) 
  (2ครั้ง47นาที
  01:47 06:03 Stockport
  Stockport - Stafford
  เดินทางไปยัง Birmingham New Street 
  (6นาที
  06:09 Wilmslow
 2. 2
  21:04 - 06:09
  9ครั้ง5นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  21:04 Maidenhead
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (42นาที
  21:46 22:39 Paddington
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Barking 
  (11นาที
  GBP 4.90
  22:50 22:50 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  22:58 23:00 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Manchester Piccadilly(S) 
  (2ครั้ง47นาที
  01:47 06:03 Stockport
  Stockport - Stafford
  เดินทางไปยัง Birmingham New Street 
  (6นาที
  06:09 Wilmslow
 3. 3
  20:35 - 06:12
  9ครั้ง37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  20:35 Maidenhead
  Slough - Worcester Shrub Hill
  เดินทางไปยัง Hanborough 
  (17นาที
  20:52 21:10 Reading
  Reading - Coventry
  เดินทางไปยัง Coventry(S) 
  (1ครั้ง12นาที
  22:22 22:30 Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Stafford 
  (1ครั้ง5นาที
  ผ่านการรถไฟ Wolverhampton
  Manchester Piccadilly - Wolverhampton
  เดินทางไปยัง Manchester Piccadilly(S) 
  (16นาที
  ผ่านการรถไฟ Stafford
  Stafford - Stockport
  เดินทางไปยัง Manchester Piccadilly(S) 
  (29นาที
  00:22 05:44 Crewe
  Crewe - Manchester Piccadilly
  เดินทางไปยัง Manchester Piccadilly(S) 
  (28นาที
  06:12 Wilmslow
 4. 4
  05:33 - 09:10
  3ครั้ง37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  05:33 Maidenhead
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (43นาที
  06:16 06:34 Paddington
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (10นาที
  GBP 4.90
  06:44 06:44 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  06:52 06:55 Euston
  Manchester Piccadilly - Euston
  เดินทางไปยัง Manchester Piccadilly(S) 
  (1ครั้ง58นาที
  08:53 09:04 Stockport
  Stockport - Stafford
  เดินทางไปยัง Birmingham New Street 
  (6นาที
  09:10 Wilmslow
cntlog