2020/04/02  09:54  ออกเดินทาง
1
10:10 - 13:26
3ครั้ง16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
10:09 - 13:26
3ครั้ง17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
10:09 - 13:26
3ครั้ง17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
10:04 - 13:26
3ครั้ง22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  10:10 - 13:26
  3ครั้ง16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  10:10 Maidenhead
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Hanborough 
  (15นาที
  10:25 10:33 Reading
  Plymouth - Paddington
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (26นาที
  10:59 11:18 Paddington
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Barking 
  (10นาที
  GBP 4.90
  11:28 11:28 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  11:36 11:40 Euston
  Crewe - Euston
  เดินทางไปยัง Perth 
  (1ครั้ง30นาที
  ผ่านการรถไฟ Crewe
  Stockport - Stafford
  เดินทางไปยัง Manchester Piccadilly(S) 
  (14นาที
  13:26 Wilmslow
 2. 2
  10:09 - 13:26
  3ครั้ง17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  10:09 Maidenhead
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (21นาที
  10:30 10:45 Paddington
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Barking 
  (11นาที
  GBP 4.90
  10:56 10:56 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  11:04 11:40 Euston
  Crewe - Euston
  เดินทางไปยัง Perth 
  (1ครั้ง30นาที
  ผ่านการรถไฟ Crewe
  Stockport - Stafford
  เดินทางไปยัง Manchester Piccadilly(S) 
  (14นาที
  13:26 Wilmslow
 3. 3
  10:09 - 13:26
  3ครั้ง17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  10:09 Maidenhead
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (21นาที
  10:30 10:50 Paddington
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (10นาที
  GBP 4.90
  11:00 11:00 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  11:08 11:40 Euston
  Crewe - Euston
  เดินทางไปยัง Perth 
  (1ครั้ง30นาที
  ผ่านการรถไฟ Crewe
  Stockport - Stafford
  เดินทางไปยัง Manchester Piccadilly(S) 
  (14นาที
  13:26 Wilmslow
 4. 4
  10:04 - 13:26
  3ครั้ง22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  10:04 Maidenhead
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (42นาที
  10:46 11:01 Paddington
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (11นาที
  GBP 4.90
  11:12 11:12 Euston Square
  เดิน( 8นาที
  11:20 11:40 Euston
  Crewe - Euston
  เดินทางไปยัง Perth 
  (1ครั้ง30นาที
  ผ่านการรถไฟ Crewe
  Stockport - Stafford
  เดินทางไปยัง Manchester Piccadilly(S) 
  (14นาที
  13:26 Wilmslow
cntlog