2020/04/02  19:31  ออกเดินทาง
1
19:38 - 21:56
2ครั้ง18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
2
19:38 - 22:01
2ครั้ง23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. bus
 15.  > 
3
20:03 - 22:06
2ครั้ง3นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
4
20:03 - 22:06
2ครั้ง3นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  19:38 - 21:56
  2ครั้ง18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  19:38 Leicester
  St Pancras - Nottingham
  เดินทางไปยัง St Pancras 
  (22นาที
  ผ่านการรถไฟ Kettering
  St Pancras - Kettering
  เดินทางไปยัง St Pancras 
  (1ครั้ง3นาที
  21:04 21:04 St Pancras
  เดิน( 13นาที
  21:17 21:18 Kings Cross St.Pancras
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Kennington 
  (8นาที
  GBP 4.90
  21:26 21:30 Bank
  DLR
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (7นาที
  21:37 21:44 Westferry
  DLR
  เดินทางไปยัง Woolwich Arsenal 
  (7นาที
  ผ่านการรถไฟ Canning Town
  DLR
  เดินทางไปยัง Beckton 
  (3นาที
  21:54 21:54 Custom House
  เดิน( 2นาที
  21:56 Custom House(U)
 2. 2
  19:38 - 22:01
  2ครั้ง23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. bus
  15.  > 
  19:38 Leicester
  St Pancras - Nottingham
  เดินทางไปยัง St Pancras 
  (22นาที
  ผ่านการรถไฟ Kettering
  St Pancras - Kettering
  เดินทางไปยัง St Pancras 
  (1ครั้ง3นาที
  21:04 21:04 St Pancras
  เดิน( 13นาที
  21:17 21:18 Kings Cross St.Pancras
  Victoria Line
  เดินทางไปยัง Brixton 
  (6นาที
  21:24 21:27 Green Park
  Jubilee Line
  เดินทางไปยัง Stratford 
  (19นาที
  GBP 4.90
  21:46 21:46 Canning Town
  เดิน( 1นาที
  21:47 21:54 Canning Town(U)
  241
  เดินทางไปยัง Angel Lane 
  (7นาที
  22:01 Custom House(U)
 3. 3
  20:03 - 22:06
  2ครั้ง3นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  20:03 Leicester
  Long Eaton - St Pancras
  เดินทางไปยัง St Pancras 
  (1ครั้ง6นาที
  21:09 21:25 St Pancras
  Rochester - St Pancras
  เดินทางไปยัง Ashford International 
  (6นาที
  21:31 21:40 Stratford International(S)
  DLR
  เดินทางไปยัง Canning Town 
  (11นาที
  21:51 21:51 Canning Town
  เดิน( 1นาที
  21:52 21:59 Canning Town(U)
  241
  เดินทางไปยัง Angel Lane 
  (7นาที
  22:06 Custom House(U)
 4. 4
  20:03 - 22:06
  2ครั้ง3นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  20:03 Leicester
  Long Eaton - St Pancras
  เดินทางไปยัง St Pancras 
  (1ครั้ง6นาที
  21:09 21:25 St Pancras
  Rochester - St Pancras
  เดินทางไปยัง Ashford International 
  (6นาที
  21:31 21:40 Stratford International(S)
  DLR
  เดินทางไปยัง Canning Town 
  (11นาที
  21:51 22:01 Canning Town
  DLR
  เดินทางไปยัง Beckton 
  (3นาที
  22:04 22:04 Custom House
  เดิน( 2นาที
  22:06 Custom House(U)
cntlog