2020/11/24  00:53  ออกเดินทาง
1
06:33 - 09:14
2ครั้ง41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
06:33 - 09:14
2ครั้ง41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
06:33 - 09:17
2ครั้ง44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
06:33 - 09:17
2ครั้ง44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  06:33 - 09:14
  2ครั้ง41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:33 Hampton-in-Arden
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Rugby 
  (14นาที
  06:47 06:53 Coventry(S)
  Coventry - Euston
  เดินทางไปยัง Euston 
  (1ครั้ง0นาที
  07:53 08:08 Euston
  Victoria Line
  เดินทางไปยัง Brixton 
  (11นาที
  GBP 4.90
  08:19 08:24 Vauxhall
  Woking - Waterloo
  เดินทางไปยัง Woking 
  (11นาที
  08:35 08:55 Wimbledon(Tube)
  Sutton - Wimbledon
  เดินทางไปยัง Sutton 
  (19นาที
  09:14 Sutton
 2. 2
  06:33 - 09:14
  2ครั้ง41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:33 Hampton-in-Arden
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Rugby 
  (25นาที
  06:58 07:08 Rugby
  Euston - Wigan North Western
  เดินทางไปยัง Euston 
  (50นาที
  07:58 08:13 Euston
  Victoria Line
  เดินทางไปยัง Brixton 
  (11นาที
  GBP 4.90
  08:24 08:31 Vauxhall
  Waterloo - Hampton Court
  เดินทางไปยัง Woking 
  (11นาที
  08:42 08:55 Wimbledon(Tube)
  Sutton - Wimbledon
  เดินทางไปยัง Sutton 
  (19นาที
  09:14 Sutton
 3. 3
  06:33 - 09:17
  2ครั้ง44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:33 Hampton-in-Arden
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Rugby 
  (14นาที
  06:47 06:53 Coventry(S)
  Coventry - Euston
  เดินทางไปยัง Euston 
  (1ครั้ง0นาที
  07:53 07:53 Euston
  เดิน( 8นาที
  08:01 08:01 Euston Square
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Aldgate 
  (6นาที
  GBP 4.90
  08:07 08:32 Farringdon
  Farringdon - Sutton
  เดินทางไปยัง Sutton 
  (45นาที
  09:17 Sutton
 4. 4
  06:33 - 09:17
  2ครั้ง44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:33 Hampton-in-Arden
  Wolverhampton - Rugby
  เดินทางไปยัง Rugby 
  (25นาที
  06:58 07:08 Rugby
  Euston - Wigan North Western
  เดินทางไปยัง Euston 
  (50นาที
  07:58 07:58 Euston
  เดิน( 8นาที
  08:06 08:15 Euston Square
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Barking 
  (7นาที
  GBP 4.90
  08:22 08:32 Farringdon
  Farringdon - Sutton
  เดินทางไปยัง Sutton 
  (45นาที
  09:17 Sutton
cntlog