2020/04/08  00:13  ออกเดินทาง
1
06:17 - 08:50
2ครั้ง33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. bus
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
2
06:17 - 08:54
2ครั้ง37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. bus
 15.  > 
3
06:17 - 08:55
2ครั้ง38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. bus
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
4
06:17 - 09:04
2ครั้ง47นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  06:17 - 08:50
  2ครั้ง33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. bus
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  06:17 Gloucester
  Swindon - Cheltenham Spa
  เดินทางไปยัง Didcot Parkway 
  (47นาที
  07:04 07:12 Swindon
  Plymouth - Paddington
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (32นาที
  ผ่านการรถไฟ Reading
  Slough - Worcester Shrub Hill
  เดินทางไปยัง Slough 
  (12นาที
  ผ่านการรถไฟ Slough
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (16นาที
  08:16 08:33 Paddington
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (9นาที
  GBP 4.90
  08:42 08:42 Euston Square
  เดิน( 1นาที
  08:43 08:46 Euston Square(U)
  73
  เดินทางไปยัง Stoke Newington Common 
  (2นาที
  08:48 08:48 Euston(S)
  เดิน( 2นาที
  08:50 Upper Woburn Place/Euston Road
 2. 2
  06:17 - 08:54
  2ครั้ง37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. bus
  15.  > 
  06:17 Gloucester
  Swindon - Cheltenham Spa
  เดินทางไปยัง Didcot Parkway 
  (47นาที
  07:04 07:12 Swindon
  Plymouth - Paddington
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (32นาที
  ผ่านการรถไฟ Reading
  Slough - Worcester Shrub Hill
  เดินทางไปยัง Slough 
  (12นาที
  ผ่านการรถไฟ Slough
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (16นาที
  08:16 08:33 Paddington
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Barbican 
  (12นาที
  GBP 4.90
  08:45 08:45 Kings Cross St.Pancras
  เดิน( 2นาที
  08:47 08:51 St Pancras International(S)
  91
  เดินทางไปยัง Whitehall/Trafalgar Square 
  (3นาที
  08:54 Upper Woburn Place/Euston Road
 3. 3
  06:17 - 08:55
  2ครั้ง38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. bus
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  06:17 Gloucester
  Swindon - Cheltenham Spa
  เดินทางไปยัง Didcot Parkway 
  (47นาที
  07:04 07:12 Swindon
  Plymouth - Paddington
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (32นาที
  ผ่านการรถไฟ Reading
  Slough - Worcester Shrub Hill
  เดินทางไปยัง Slough 
  (12นาที
  ผ่านการรถไฟ Slough
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (16นาที
  08:16 08:38 Paddington
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Barking 
  (9นาที
  GBP 4.90
  08:47 08:47 Euston Square
  เดิน( 1นาที
  08:48 08:51 Euston Square(U)
  73
  เดินทางไปยัง Stoke Newington Common 
  (2นาที
  08:53 08:53 Euston(S)
  เดิน( 2นาที
  08:55 Upper Woburn Place/Euston Road
 4. 4
  06:17 - 09:04
  2ครั้ง47นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  06:17 Gloucester
  Swindon - Cheltenham Spa
  เดินทางไปยัง Didcot Parkway 
  (47นาที
  07:04 07:12 Swindon
  Plymouth - Paddington
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (32นาที
  ผ่านการรถไฟ Reading
  Slough - Worcester Shrub Hill
  เดินทางไปยัง Slough 
  (12นาที
  ผ่านการรถไฟ Slough
  Paddington - Oxford
  เดินทางไปยัง Paddington 
  (16นาที
  08:16 08:16 Paddington
  เดิน( 2นาที
  08:18 08:38 Paddington Rail Station
  205
  เดินทางไปยัง Bow Bus Garage 
  (24นาที
  09:02 09:02 Euston(S)
  เดิน( 2นาที
  09:04 Upper Woburn Place/Euston Road
cntlog