2019/10/18  16:18  ออกเดินทาง
1
16:46 - 19:04
2ครั้ง18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 1. 1
  16:46 - 19:04
  2ครั้ง18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  16:46 Carlisle
  Darlington - Carlisle
  เดินทางไปยัง Marton 
  (1ครั้ง25นาที
  18:11 18:11 Newcastle
  เดิน( 6นาที
  18:17 18:27 Central Station
  Newcastle Airport - South Hylton
  เดินทางไปยัง Newcastle Airport 
  (27นาที
  18:54 18:54 Newcastle Airport
  เดิน( 10นาที
  19:04 Newcastle Airport[Airport]
cntlog