2020/05/31  10:14  ออกเดินทาง
1
10:21 - 10:49
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
2
10:29 - 11:01
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
10:14 - 11:01
47นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  10:21 - 10:49
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  10:21 Capitole
  Line A
  เดินทางไปยัง Balma-Gramont 
  (2นาที
  10:23 10:26 Jean Jaurès Jean Jaures
  Line B
  เดินทางไปยัง Borderouge 
  (3นาที
  10:29 10:37 Compans-Caffarelli
  Navette Aeroport(Gare Routiere-Aeroport)
  เดินทางไปยัง Aèroport Aeroport
  (12นาที
  10:49 Aèroport Aeroport
 2. 2
  10:29 - 11:01
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:29 Capitole
  Line A
  เดินทางไปยัง Basso Cambo 
  (6นาที
  10:35 10:40 Arènes Arenes
  Tram T2(Aeroport-Palais de Justice)
  เดินทางไปยัง Aèroport Aeroport
  (21นาที
  11:01 Aèroport Aeroport
 3. 3
  10:14 - 11:01
  47นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:14 Capitole
  Line A
  เดินทางไปยัง Basso Cambo 
  (6นาที
  10:20 10:40 Arènes Arenes
  Tram T2(Aeroport-Palais de Justice)
  เดินทางไปยัง Aèroport Aeroport
  (21นาที
  11:01 Aèroport Aeroport
cntlog