2020/01/26  23:48  ออกเดินทาง
1
23:48 - 00:18
30นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
23:48 - 00:20
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  23:48 - 00:18
  30นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:48 Hôtel de Ville - Louis Pradel Hotel de Ville - Louis Pradel
  MA
  เดินทางไปยัง Vaulx-en-Velin La Soie 
  (14นาที
  00:02 00:05 Vaulx-en-Velin La Soie
  T3(Part Dieu Villette-Meyzieu Z.i.)
  เดินทางไปยัง Meyzieu Les Panettes 
  (13นาที
  EUR 1.90
  00:18 Meyzieu - ZI
 2. 2
  23:48 - 00:20
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:48 Hôtel de Ville - Louis Pradel Hotel de Ville - Louis Pradel
  MA
  เดินทางไปยัง Vaulx-en-Velin La Soie 
  (14นาที
  EUR 1.90
  00:02 00:08 Vaulx-en-Velin La Soie
  Rhonexpress
  เดินทางไปยัง Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  (12นาที
  EUR 16.30
  00:20 Meyzieu - ZI
cntlog