2020/08/15  17:51  ออกเดินทาง
1
17:53 - 18:42
49นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:56 - 18:50
54นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
17:56 - 18:50
54นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  17:53 - 18:42
  49นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:53 Massy-Verrières Massy-Verrieres
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (30นาที
  18:23 18:23 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  เดิน( 8นาที
  18:31 18:31 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (11นาที
  EUR 1.90
  18:42 St-Mandé St-Mande
 2. 2
  17:56 - 18:50
  54นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:56 Massy-Verrières Massy-Verrieres
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (32นาที
  18:28 18:28 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  เดิน( 8นาที
  18:36 18:39 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (11นาที
  EUR 1.90
  18:50 St-Mandé St-Mande
 3. 3
  17:56 - 18:50
  54นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:56 Massy-Verrières Massy-Verrieres
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (22นาที
  18:18 18:25 Denfert Rochereau
  Paris Metro Line 6
  เดินทางไปยัง Nation 
  (17นาที
  18:42 18:48 Nation
  Paris Metro Line 1
  เดินทางไปยัง Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (2นาที
  EUR 1.90
  18:50 St-Mandé St-Mande
cntlog