2020/06/07  13:11  ออกเดินทาง
1
13:18 - 14:14
56นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
13:22 - 14:24
1ครั้ง2นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
13:14 - 14:24
1ครั้ง10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  13:18 - 14:14
  56นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:18 Porte de Pantin
  Paris Metro Line 5
  เดินทางไปยัง Place d'Italie Place d Italie
  (20นาที
  EUR 1.90
  13:38 13:42 Paris Austerlitz
  RER-C19
  เดินทางไปยัง Massy-Palaiseau 
  (26นาที
  14:08 14:12 La Fraternelle
  T7
  เดินทางไปยัง Portes de l'Essonne(Athis-Mons) Portes de l Essonne(Athis-Mons)
  (2นาที
  EUR 1.90
  14:14 Hélène Boucher Helene Boucher
 2. 2
  13:22 - 14:24
  1ครั้ง2นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:22 Porte de Pantin
  Paris Metro Line 5
  เดินทางไปยัง Place d'Italie Place d Italie
  (24นาที
  13:46 13:49 Place d'Italie Place d Italie
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Villejuif-Louis Aragon 
  (6นาที
  EUR 1.90
  13:55 14:00 Villejuif-Louis Aragon
  T7
  เดินทางไปยัง Portes de l'Essonne(Athis-Mons) Portes de l Essonne(Athis-Mons)
  (24นาที
  EUR 1.90
  14:24 Hélène Boucher Helene Boucher
 3. 3
  13:14 - 14:24
  1ครั้ง10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:14 Porte de Pantin
  Paris Metro Line 5
  เดินทางไปยัง Place d'Italie Place d Italie
  (24นาที
  13:38 13:43 Place d'Italie Place d Italie
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Villejuif-Louis Aragon 
  (6นาที
  EUR 1.90
  13:49 14:00 Villejuif-Louis Aragon
  T7
  เดินทางไปยัง Portes de l'Essonne(Athis-Mons) Portes de l Essonne(Athis-Mons)
  (24นาที
  EUR 1.90
  14:24 Hélène Boucher Helene Boucher
cntlog