2020/01/27  13:11  ออกเดินทาง
1
13:12 - 13:50
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
13:12 - 13:50
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
13:12 - 13:55
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
13:12 - 13:55
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  13:12 - 13:50
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:12 Notre-Dame de-Lorette
  Paris Metro Line 12
  เดินทางไปยัง Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (4นาที
  13:16 13:21 Madeleine
  Paris Metro Line 14
  เดินทางไปยัง Olympiades 
  (9นาที
  EUR 1.90
  13:30 13:36 Bibliothèque Fr.Mitterrand Bibliotheque Fr.Mitterrand
  RER-C7
  เดินทางไปยัง Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (14นาที
  13:50 Juvisy
 2. 2
  13:12 - 13:50
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:12 Notre-Dame de-Lorette
  Paris Metro Line 12
  เดินทางไปยัง Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (2นาที
  13:14 13:20 Saint-Lazare(ratp)
  Paris Metro Line 14
  เดินทางไปยัง Olympiades 
  (10นาที
  EUR 1.90
  13:30 13:36 Bibliothèque Fr.Mitterrand Bibliotheque Fr.Mitterrand
  RER-C7
  เดินทางไปยัง Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (14นาที
  13:50 Juvisy
 3. 3
  13:12 - 13:55
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:12 Notre-Dame de-Lorette
  Paris Metro Line 12
  เดินทางไปยัง Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (8นาที
  EUR 1.90
  13:20 13:20 Solférino Solferino
  เดิน( 13นาที
  13:33 13:40 Musée d'Orsay Musee d Orsay
  RER-C5
  เดินทางไปยัง Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (15นาที
  13:55 Juvisy
 4. 4
  13:12 - 13:55
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:12 Notre-Dame de-Lorette
  Paris Metro Line 12
  เดินทางไปยัง Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (2นาที
  13:14 13:19 Saint-Lazare(ratp)
  Paris Metro Line 13
  เดินทางไปยัง Châtillon-Montrouge Chatillon-Montrouge
  (6นาที
  EUR 1.90
  13:25 13:37 Invalides
  RER-C5
  เดินทางไปยัง Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (18นาที
  13:55 Juvisy
cntlog