2020/02/22  20:05  ออกเดินทาง
1
20:08 - 20:21
13นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:08 - 20:25
17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
20:08 - 20:27
19นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  20:08 - 20:21
  13นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:08 Gare du Nord
  Paris Metro Line 4
  เดินทางไปยัง Mairie de Montrouge 
  (7นาที
  20:15 20:18 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Villejuif-Louis Aragon 
  (3นาที
  EUR 1.90
  20:21 Jussieu
 2. 2
  20:08 - 20:25
  17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:08 Gare du Nord
  Paris Metro Line 4
  เดินทางไปยัง Mairie de Montrouge 
  (7นาที
  20:15 20:20 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Mairie d'Ivry Mairie d Ivry
  (5นาที
  EUR 1.90
  20:25 Jussieu
 3. 3
  20:08 - 20:27
  19นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:08 Gare du Nord
  Paris Metro Line 5
  เดินทางไปยัง Place d'Italie Place d Italie
  (2นาที
  20:10 20:15 Gare de l'Est Gare de l Est
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Villejuif-Louis Aragon 
  (12นาที
  EUR 1.90
  20:27 Jussieu
cntlog