2019/07/16  15:29  ออกเดินทาง
1
15:31 - 15:57
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  15:31 - 15:57
  26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:31 Alexandre Dumas
  Paris Metro Line 2
  เดินทางไปยัง Nation 
  (3นาที
  15:34 15:38 Nation
  Paris Metro Line 6
  เดินทางไปยัง Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  (19นาที
  EUR 1.90
  15:57 Edgar Quinet
cntlog