2019-08-26 ตารางเที่ยวบิน

 1. HAHN AIR GR-600 Embraer 195
  07:00 → 07:55
  0ครั้ง 55นาที
  การจอง
 2. HAHN AIR GR-602 ATR 72
  08:25 → 09:30
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 3. HAHN AIR GR-604 Embraer 195
  10:15 → 11:15
  1ครั้ง 00นาที
  การจอง
 4. HAHN AIR GR-606 Embraer 195
  14:40 → 15:40
  1ครั้ง 00นาที
  การจอง
 5. HAHN AIR GR-608 ATR 72
  16:30 → 17:30
  1ครั้ง 00นาที
  การจอง
 6. HAHN AIR GR-610 Embraer 195
  18:10 → 19:10
  1ครั้ง 00นาที
  การจอง

รายการสนามบิน

ข้อมูลการเปลี่ยนรถไฟ

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog