2019-05-22 ตารางเที่ยวบิน

  1. AIRASIA AK-857 Airbus A320
    17:10 → 21:05
    2ครั้ง 55นาที
    การจอง

รายการสนามบิน

ข้อมูลการเปลี่ยนรถไฟ

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด