2019-05-22 ตารางเที่ยวบิน

 1. THAI AIRASIA FD-515 Airbus A320
  06:05 → 09:45
  2ครั้ง 40นาที
  การจอง
 2. DRAGONAIR KA-233 Airbus A320
  18:20 → 22:10
  2ครั้ง 50นาที
  การจอง
 3. HONG KONG EXPRESS AIRWAYS UO-0754 Airbus A320
  19:30 → 23:10
  2ครั้ง 40นาที
  การจอง

รายการสนามบิน

ข้อมูลการเปลี่ยนรถไฟ

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด