2020-09-25 ตารางเที่ยวบิน

 1. CAPEAIR 9K-5011 Cessna (Light Aircraft)
  08:30 → 09:18
  0ครั้ง 48นาที
  การจอง
 2. CAPEAIR 9K-5091 Cessna (Light Aircraft)
  10:53 → 11:41
  0ครั้ง 48นาที
  การจอง
 3. CAPEAIR 9K-5171 Cessna (Light Aircraft)
  11:45 → 12:33
  0ครั้ง 48นาที
  การจอง
 4. CAPEAIR 9K-5311 Cessna (Light Aircraft)
  12:58 → 13:46
  0ครั้ง 48นาที
  การจอง
 5. CAPEAIR 9K-5051 Cessna (Light Aircraft)
  13:27 → 14:15
  0ครั้ง 48นาที
  การจอง
 6. CAPEAIR 9K-5191 Cessna (Light Aircraft)
  14:08 → 14:56
  0ครั้ง 48นาที
  การจอง
 7. CAPEAIR 9K-5331 Cessna (Light Aircraft)
  15:49 → 16:37
  0ครั้ง 48นาที
  การจอง
 8. CAPEAIR 9K-5211 Cessna (Light Aircraft)
  17:25 → 18:15
  0ครั้ง 50นาที
  การจอง
 9. CAPEAIR 9K-5351 Cessna (Light Aircraft)
  18:12 → 19:02
  0ครั้ง 50นาที
  การจอง
 10. CAPEAIR 9K-5451 Cessna (Light Aircraft)
  19:55 → 20:43
  0ครั้ง 48นาที
  การจอง

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog