2019-11-15 ตารางเที่ยวบิน

 1. CAPEAIR 9K-5211 Cessna (Light Aircraft)
  07:56 → 08:41
  0ครั้ง 45นาที
  การจอง
 2. CAPEAIR 9K-5411 Cessna (Light Aircraft)
  09:58 → 10:43
  0ครั้ง 45นาที
  การจอง
 3. CAPEAIR 9K-5351 Cessna (Light Aircraft)
  10:54 → 11:39
  0ครั้ง 45นาที
  การจอง
 4. CAPEAIR 9K-5391 Cessna (Light Aircraft)
  11:30 → 12:15
  0ครั้ง 45นาที
  การจอง
 5. CAPEAIR 9K-5271 Cessna (Light Aircraft)
  13:30 → 14:15
  0ครั้ง 45นาที
  การจอง
 6. CAPEAIR 9K-5291 Cessna (Light Aircraft)
  14:00 → 14:45
  0ครั้ง 45นาที
  การจอง
 7. CAPEAIR 9K-5311 Cessna (Light Aircraft)
  15:20 → 16:05
  0ครั้ง 45นาที
  การจอง
 8. CAPEAIR 9K-5331 Cessna (Light Aircraft)
  16:35 → 17:20
  0ครั้ง 45นาที
  การจอง
 9. CAPEAIR 9K-5371 Cessna (Light Aircraft)
  18:55 → 19:40
  0ครั้ง 45นาที
  การจอง

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog