2019/10/24  11:41  ออกเดินทาง
1
11:47 - 12:29
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
11:47 - 12:29
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
11:47 - 12:29
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  11:47 - 12:29
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:47 Parc Nou
  L9S
  เดินทางไปยัง Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (11นาที
  11:58 12:01 Torrassa
  L1
  เดินทางไปยัง Fondo 
  (14นาที
  12:15 12:21 Clot
  L2
  เดินทางไปยัง Badalona Pompeu Fabra 
  (8นาที
  12:29 Pep Ventura
 2. 2
  11:47 - 12:29
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:47 Parc Nou
  L9S
  เดินทางไปยัง Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (11นาที
  11:58 12:01 Torrassa
  L1
  เดินทางไปยัง Fondo 
  (8นาที
  12:09 12:14 Universitat
  L2
  เดินทางไปยัง Badalona Pompeu Fabra 
  (15นาที
  12:29 Pep Ventura
 3. 3
  11:47 - 12:29
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:47 Parc Nou
  L9S
  เดินทางไปยัง Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (12นาที
  11:59 12:07 Collblanc
  L5
  เดินทางไปยัง Vall d'Hebron Vall d Hebron
  (8นาที
  12:15 12:18 Sagrada Família Sagrada Familia
  L2
  เดินทางไปยัง Badalona Pompeu Fabra 
  (11นาที
  12:29 Pep Ventura
cntlog