2020/09/27  19:52  ออกเดินทาง
1
19:56 - 20:21
25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  19:56 - 20:21
  25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:56 Pavones
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Paco de Lucía Paco de Lucia
  (16นาที
  20:12 20:15 Avda. de América Avda. de America
  [Metro de Madrid]Línea4 [MetroMadrid]Line4
  เดินทางไปยัง Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (6นาที
  20:21 Avda. de la Paz
cntlog