2020/04/04  21:25  ออกเดินทาง
1
21:25 - 21:57
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:25 - 21:58
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  21:25 - 21:57
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:25 García Noblejas Garcia Noblejas
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  เดินทางไปยัง Pitis 
  (11นาที
  21:36 21:42 Gregorio Marañón Gregorio Maranon
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  เดินทางไปยัง Puerta del Sur 
  (8นาที
  21:50 21:54 Príncipe Pío Principe Pio
  [Metro de Madrid]Line 6(agujas del reloj) [MetroMadrid]Line6(Clockwise)
  เดินทางไปยัง Argüelles Arguelles
  (3นาที
  21:57 Moncloa
 2. 2
  21:25 - 21:58
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:25 García Noblejas Garcia Noblejas
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  เดินทางไปยัง Pitis 
  (18นาที
  21:43 21:50 Guzmán el Bueno Guzman el Bueno
  [Metro de Madrid]Línea6(contra reloj back) [MetroMadrid]Line6(Anti-Clockwise)
  เดินทางไปยัง Vicente Aleixandre 
  (8นาที
  21:58 Moncloa
cntlog