2020/07/11  11:56  ออกเดินทาง
1
11:58 - 12:38
40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
11:58 - 12:46
48นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:58 - 12:38
  40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:58 García Noblejas Garcia Noblejas
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  เดินทางไปยัง Pitis 
  (11นาที
  12:09 12:15 Gregorio Marañón Gregorio Maranon
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  เดินทางไปยัง Puerta del Sur 
  (16นาที
  12:31 12:34 Casa de Campo
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  เดินทางไปยัง Alameda de Osuna 
  (4นาที
  12:38 Empalme
 2. 2
  11:58 - 12:46
  48นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:58 García Noblejas Garcia Noblejas
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  เดินทางไปยัง Pitis 
  (3นาที
  12:01 12:05 Pueblo Nuevo
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  เดินทางไปยัง Casa de Campo 
  (41นาที
  12:46 Empalme
cntlog