2020/07/06  18:17  ออกเดินทาง
1
18:18 - 18:45
27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
18:18 - 18:46
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
18:18 - 18:52
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  18:18 - 18:45
  27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:18 Peñagrande Penagrande
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  เดินทางไปยัง Hospital del Henares 
  (7นาที
  18:25 18:30 Guzmán el Bueno Guzman el Bueno
  [Metro de Madrid]Line 6(agujas del reloj) [MetroMadrid]Line6(Clockwise)
  เดินทางไปยัง Cuatro Caminos 
  (2นาที
  18:32 18:37 Cuatro Caminos
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  เดินทางไปยัง Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (8นาที
  18:45 Plaza de Castilla
 2. 2
  18:18 - 18:46
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:18 Peñagrande Penagrande
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  เดินทางไปยัง Hospital del Henares 
  (14นาที
  18:32 18:38 Gregorio Marañón Gregorio Maranon
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  เดินทางไปยัง Hospital Infanta Sofía Hospital Infanta Sofia
  (8นาที
  18:46 Plaza de Castilla
 3. 3
  18:18 - 18:52
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:18 Peñagrande Penagrande
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  เดินทางไปยัง Hospital del Henares 
  (16นาที
  18:34 18:41 Avda. de América Avda. de America
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Paco de Lucía Paco de Lucia
  (11นาที
  18:52 Plaza de Castilla
cntlog