2019/12/10  11:16  ออกเดินทาง
1
11:17 - 11:45
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
11:22 - 11:51
29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  11:17 - 11:45
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:17 Santiago Bernabéu Santiago Bernabeu
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  เดินทางไปยัง Puerta del Sur 
  (6นาที
  11:23 11:27 Alonso Martínez Alonso Martinez
  [Metro de Madrid]Línea4 [MetroMadrid]Line4
  เดินทางไปยัง Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (4นาที
  11:31 11:34 Goya
  [Metro de Madrid]Línea2 [MetroMadrid]Line2
  เดินทางไปยัง Las Rosas 
  (11นาที
  11:45 Alsacia
 2. 2
  11:22 - 11:51
  29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:22 Santiago Bernabéu Santiago Bernabeu
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  เดินทางไปยัง Puerta del Sur 
  (6นาที
  11:28 11:31 Alonso Martínez Alonso Martinez
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  เดินทางไปยัง Alameda de Osuna 
  (8นาที
  11:39 11:44 Ventas
  [Metro de Madrid]Línea2 [MetroMadrid]Line2
  เดินทางไปยัง Las Rosas 
  (7นาที
  11:51 Alsacia
cntlog