2019/12/07  10:18  ออกเดินทาง
1
10:28 - 10:50
22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
10:22 - 10:50
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
10:21 - 10:50
29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:28 - 10:50
  22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:28 Paral.lel(TMB)
  L3
  เดินทางไปยัง Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (2นาที
  10:30 10:36 Espanya
  S4/R5/R50
  เดินทางไปยัง Martorell Enllaç Martorell Enllac
  (14นาที
  10:50 Almeda
 2. 2
  10:22 - 10:50
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:22 Paral.lel(TMB)
  L3
  เดินทางไปยัง Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (2นาที
  10:24 10:36 Espanya
  S4/R5/R50
  เดินทางไปยัง Martorell Enllaç Martorell Enllac
  (14นาที
  10:50 Almeda
 3. 3
  10:21 - 10:50
  29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:21 Paral.lel(TMB)
  L3
  เดินทางไปยัง Trinitat Nova 
  (3นาที
  10:24 10:27 Catalunya
  L1
  เดินทางไปยัง Hospital de Bellvitge 
  (4นาที
  10:31 10:36 Espanya
  S4/R5/R50
  เดินทางไปยัง Martorell Enllaç Martorell Enllac
  (14นาที
  10:50 Almeda
cntlog