2019/10/16  20:49  ออกเดินทาง
1
20:56 - 21:26
30นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:51 - 21:26
35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
20:50 - 21:26
36นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
20:58 - 21:32
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 1. 1
  20:56 - 21:26
  30นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:56 Universitat
  L2
  เดินทางไปยัง Badalona Pompeu Fabra 
  (1นาที
  20:57 21:02 Passeig de Gràcia Passeig de Gracia
  R2N
  เดินทางไปยัง Aeroport Airport
  (24นาที
  21:26 Aeroport Airport
 2. 2
  20:51 - 21:26
  35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:51 Universitat
  L1
  เดินทางไปยัง Fondo 
  (1นาที
  20:52 20:54 Catalunya
  L3
  เดินทางไปยัง Trinitat Nova 
  (1นาที
  20:55 21:02 Passeig de Gràcia Passeig de Gracia
  R2N
  เดินทางไปยัง Aeroport Airport
  (24นาที
  21:26 Aeroport Airport
 3. 3
  20:50 - 21:26
  36นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:50 Universitat
  L2
  เดินทางไปยัง Badalona Pompeu Fabra 
  (1นาที
  20:51 21:02 Passeig de Gràcia Passeig de Gracia
  R2N
  เดินทางไปยัง Aeroport Airport
  (24นาที
  21:26 Aeroport Airport
 4. 4
  20:58 - 21:32
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  20:58 Universitat
  L1
  เดินทางไปยัง Hospital de Bellvitge 
  (8นาที
  21:06 21:12 Torrassa
  L9S
  เดินทางไปยัง Aeroport T1 Airport T1
  (14นาที
  21:26 21:26 Aeroport T2 Airport T2
  เดิน( 6นาที
  21:32 Aeroport Airport
cntlog