2021/01/25  06:31  ออกเดินทาง
1
06:35 - 07:17
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
06:35 - 07:22
47นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
06:45 - 07:27
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
06:55 - 07:37
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  06:35 - 07:17
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:35 Terminal A·B Terminal A.B
  SkyTrain(D-FlughafenTerminal-Flughafen Bf) SkyTrain(D-AirportTerminal-Airport Bf)
  เดินทางไปยัง Terminal C 
  (1นาที
  06:36 06:36 Terminal C
  เดิน( 6นาที
  06:42 06:42 Ratingen Mitte
  U72
  เดินทางไปยัง Hellriegelstraße Hellriegelstrasse
  (30นาที
  07:12 07:15 Graf-Adolf-Platz
  706(D-Hamm-Am Steinberg)
  เดินทางไปยัง Merowingerstraße Merowingerstrasse
  (2นาที
  07:17 Berliner Allee
 2. 2
  06:35 - 07:22
  47นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:35 Terminal A·B Terminal A.B
  SkyTrain(D-FlughafenTerminal-Flughafen Bf) SkyTrain(D-AirportTerminal-Airport Bf)
  เดินทางไปยัง Terminal C 
  (1นาที
  06:36 06:36 Terminal C
  เดิน( 6นาที
  06:42 06:42 Ratingen Mitte
  U72
  เดินทางไปยัง Hellriegelstraße Hellriegelstrasse
  (27นาที
  07:09 07:19 Schadowstraße Schadowstrasse
  705
  เดินทางไปยัง Eller, Vennhauser Allee Eller Vennhauser Allee
  (3นาที
  07:22 Berliner Allee
 3. 3
  06:45 - 07:27
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:45 Terminal A·B Terminal A.B
  SkyTrain(D-FlughafenTerminal-Flughafen Bf) SkyTrain(D-AirportTerminal-Airport Bf)
  เดินทางไปยัง Terminal C 
  (1นาที
  06:46 06:46 Terminal C
  เดิน( 6นาที
  06:52 06:52 Ratingen Mitte
  U72
  เดินทางไปยัง Hellriegelstraße Hellriegelstrasse
  (30นาที
  07:22 07:25 Graf-Adolf-Platz
  706(D-Hamm-Am Steinberg)
  เดินทางไปยัง Merowingerstraße Merowingerstrasse
  (2นาที
  07:27 Berliner Allee
 4. 4
  06:55 - 07:37
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:55 Terminal A·B Terminal A.B
  SkyTrain(D-FlughafenTerminal-Flughafen Bf) SkyTrain(D-AirportTerminal-Airport Bf)
  เดินทางไปยัง Terminal C 
  (1นาที
  06:56 06:56 Terminal C
  เดิน( 6นาที
  07:02 07:02 Ratingen Mitte
  U72
  เดินทางไปยัง Hellriegelstraße Hellriegelstrasse
  (30นาที
  07:32 07:35 Graf-Adolf-Platz
  706(D-Hamm-Am Steinberg)
  เดินทางไปยัง Merowingerstraße Merowingerstrasse
  (2นาที
  07:37 Berliner Allee
cntlog