2020/01/29  11:31  ออกเดินทาง
1
11:36 - 12:17
41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
11:36 - 12:19
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
11:36 - 12:26
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  11:36 - 12:17
  41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  11:36 Hamburg Airport (Flughafen)
  [S1]S-Bahn(Ohlsdorf-Hamburg Airport)
  เดินทางไปยัง Wedel 
  (2นาที
  11:38 11:46 Ohlsdorf
  [U1]U-Bahn(Norderstedt Mitte-Volksdorf)
  เดินทางไปยัง Ohlstedt 
  (9นาที
  11:55 12:01 Kellinghusenstraße Kellinghusenstrasse
  [U3]U-Bahn Hamburg
  เดินทางไปยัง Wandsbek-Gartenstadt 
  (5นาที
  12:06 12:12 Schlump
  [U2]U-Bahn Hamburg
  เดินทางไปยัง Niendorf Nord 
  (5นาที
  12:17 Osterstraße Osterstrasse
 2. 2
  11:36 - 12:19
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:36 Hamburg Airport (Flughafen)
  [S1]S-Bahn(Ohlsdorf-Hamburg Airport)
  เดินทางไปยัง Wedel 
  (2นาที
  11:38 11:46 Ohlsdorf
  [U1]U-Bahn(Norderstedt Mitte-Volksdorf)
  เดินทางไปยัง Ohlstedt 
  (17นาที
  12:03 12:09 Jungfernstieg
  [U2]U-Bahn Hamburg
  เดินทางไปยัง Niendorf Nord 
  (10นาที
  12:19 Osterstraße Osterstrasse
 3. 3
  11:36 - 12:26
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  11:36 Hamburg Airport (Flughafen)
  [S1]S-Bahn(Ohlsdorf-Hamburg Airport)
  เดินทางไปยัง Wedel 
  (2นาที
  11:38 11:46 Ohlsdorf
  [S1]S-Bahn(Wedel-Poppenbuttel)
  เดินทางไปยัง Wedel 
  (22นาที
  12:08 12:08 Hamburg Central Station
  เดิน( 3นาที
  12:11 12:14 Hamburg Central Station North
  [U2]U-Bahn Hamburg
  เดินทางไปยัง Niendorf Nord 
  (12นาที
  12:26 Osterstraße Osterstrasse
cntlog