2020/02/19  00:17  ออกเดินทาง
1
00:18 - 00:52
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  00:18 - 00:52
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  00:18 Wittenau
  U8
  เดินทางไปยัง Hermannstr. 
  (34นาที
  00:52 Boddinstr.
cntlog