2020/02/28  12:12  ออกเดินทาง
1
15:39 - 06:39
15ครั้ง0นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
15:39 - 06:39
15ครั้ง0นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
15:46 - 06:43
14ครั้ง57นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
15:18 - 06:43
15ครั้ง25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  15:39 - 06:39
  15ครั้ง0นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  15:39 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  16:08 16:08 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  16:18 22:18 重庆北 Chongqingbei
  D1854/D1855 次 Train D1854/D1855
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (7ครั้ง25นาที
  05:43 05:43 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  05:53 06:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (25นาที
  06:25 06:29 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (10นาที
  06:39 体育中心 Tianhe Sports Center
 2. 2
  15:39 - 06:39
  15ครั้ง0นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  15:39 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  16:08 16:08 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  16:18 22:18 重庆北 Chongqingbei
  D1854/D1855 次 Train D1854/D1855
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (7ครั้ง25นาที
  05:43 05:43 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  05:53 06:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁7号线 Guangzhou Metro Line 7
  เดินทางไปยัง 大学城南 Higher Education Mega Center S.
  (13นาที
  06:13 06:19 汉溪长隆 Hanxi Changlong
  广州地铁3号线 Guangzhou Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 天河客运站 Tianhe Coach Terminal
  (16นาที
  06:35 06:38 体育西路 Tiyu Xilu
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1นาที
  06:39 体育中心 Tianhe Sports Center
 3. 3
  15:46 - 06:43
  14ครั้ง57นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  15:46 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  16:15 16:15 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  16:25 22:25 重庆北 Chongqingbei
  D1854/D1855 次 Train D1854/D1855
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (7ครั้ง25นาที
  05:50 05:50 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  06:00 06:04 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (25นาที
  06:29 06:33 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (10นาที
  06:43 体育中心 Tianhe Sports Center
 4. 4
  15:18 - 06:43
  15ครั้ง25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  15:18 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  15:47 15:47 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  15:57 21:57 重庆北 Chongqingbei
  D1858/D1859 次 Train D1858/D1859
  เดินทางไปยัง 广州 Guangzhou
  (8ครั้ง11นาที
  06:08 06:08 广州 Guangzhou
  เดิน( 10นาที
  06:18 06:25 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁5号线 Guangzhou Metro Line 5
  เดินทางไปยัง 文冲 Wenchong
  (10นาที
  06:35 06:40 杨箕 Yangji
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (3นาที
  06:43 体育中心 Tianhe Sports Center
cntlog