2020/02/27  15:09  ออกเดินทาง
1
15:11 - 08:50
17ครั้ง39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
15:11 - 08:55
17ครั้ง44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  15:11 - 08:50
  17ครั้ง39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  15:11 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  15:40 15:40 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  15:50 21:50 重庆北 Chongqingbei
  D955/D958 次 Train D955/D958
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (10ครั้ง18นาที
  08:08 08:08 上海 Shanghai
  เดิน( 10นาที
  08:18 08:21 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 莘庄 Xinzhuang
  (7นาที
  08:28 08:31 人民广场 People Square
  上海轨道交通8号线[杨浦线] Shanghai Metro Line 8
  เดินทางไปยัง 沈杜公路 Shendu Highway
  (19นาที
  08:50 东方体育中心 Oriental Sports Center
 2. 2
  15:11 - 08:55
  17ครั้ง44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  15:11 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  15:40 15:40 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  15:50 21:50 重庆北 Chongqingbei
  D955/D958 次 Train D955/D958
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (10ครั้ง18นาที
  08:08 08:08 上海 Shanghai
  เดิน( 10นาที
  08:18 08:21 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 莘庄 Xinzhuang
  (18นาที
  08:39 08:42 徐家汇 Xujiahui
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 迪士尼 Disney Resort
  (13นาที
  08:55 东方体育中心 Oriental Sports Center
cntlog