2021/01/21  20:55  ออกเดินทาง
1
06:47 - 19:13
12ครั้ง26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
06:47 - 19:13
12ครั้ง26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
22:18 - 19:27
21ครั้ง9นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
08:53 - 21:12
12ครั้ง19นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  06:47 - 19:13
  12ครั้ง26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:47 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  07:16 07:16 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 40นาที
  07:56 08:00 重庆北 Chongqingbei
  D955/D958 次 Train D955/D958
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (10ครั้ง53นาที
  18:53 18:53 上海 Shanghai
  เดิน( 13นาที
  19:06 19:06 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 莘庄 Xinzhuang
  (7นาที
  19:13 人民广场 People Square
 2. 2
  06:47 - 19:13
  12ครั้ง26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:47 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  07:16 07:16 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 40นาที
  07:56 08:00 重庆北 Chongqingbei
  D955/D958 次 Train D955/D958
  เดินทางไปยัง 南京南 Nanjingnan
  (8ครั้ง32นาที
  16:32 17:25 南京南 Nanjingnan
  G3 次 Train G3
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง3นาที
  18:28 18:28 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 13นาที
  18:41 18:43 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (30นาที
  19:13 人民广场 People Square
 3. 3
  22:18 - 19:27
  21ครั้ง9นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  22:18 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (2นาที
  22:20 22:29 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  เดินทางไปยัง 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (32นาที
  23:01 23:01 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 40นาที
  23:41 06:00 重庆北 Chongqingbei
  D2375/D2378 次 Train D2375/D2378
  เดินทางไปยัง 南京南 Nanjingnan
  (6ครั้ง6นาที
  12:06 13:05 汉口 Hankou
  D3055/D3058 次 Train D3055/D3058
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (5ครั้ง36นาที
  18:41 18:41 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 13นาที
  18:54 18:57 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (30นาที
  19:27 人民广场 People Square
 4. 4
  08:53 - 21:12
  12ครั้ง19นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  08:53 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  09:22 09:22 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 40นาที
  10:02 10:06 重庆北 Chongqingbei
  D951/D954 次 Train D951/D954
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (10ครั้ง46นาที
  20:52 20:52 上海 Shanghai
  เดิน( 13นาที
  21:05 21:05 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 莘庄 Xinzhuang
  (7นาที
  21:12 人民广场 People Square
cntlog