2020/02/17  04:01  ออกเดินทาง
1
12:16 - 05:37
17ครั้ง21นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
12:16 - 05:37
17ครั้ง21นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
12:44 - 06:01
17ครั้ง17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
11:48 - 06:01
18ครั้ง13นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  12:16 - 05:37
  17ครั้ง21นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12:16 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  12:45 12:45 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  12:55 18:55 重庆北 Chongqingbei
  D955/D958 次 Train D955/D958
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (10ครั้ง18นาที
  05:13 05:13 上海 Shanghai
  เดิน( 10นาที
  05:23 05:30 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 莘庄 Xinzhuang
  (7นาที
  05:37 人民广场 People Square
 2. 2
  12:16 - 05:37
  17ครั้ง21นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12:16 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  12:45 12:45 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  12:55 18:55 重庆北 Chongqingbei
  D951/D954 次 Train D951/D954
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (10ครั้ง19นาที
  05:14 05:14 上海 Shanghai
  เดิน( 10นาที
  05:24 05:30 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 莘庄 Xinzhuang
  (7นาที
  05:37 人民广场 People Square
 3. 3
  12:44 - 06:01
  17ครั้ง17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12:44 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  13:13 13:13 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  13:23 19:23 重庆北 Chongqingbei
  D955/D958 次 Train D955/D958
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (10ครั้ง18นาที
  05:41 05:41 上海 Shanghai
  เดิน( 10นาที
  05:51 05:54 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 莘庄 Xinzhuang
  (7นาที
  06:01 人民广场 People Square
 4. 4
  11:48 - 06:01
  18ครั้ง13นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  11:48 渝北广场 Yubei Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (29นาที
  12:17 12:17 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  12:27 18:27 重庆北 Chongqingbei
  G1338/G1339 次 Train G1338/G1339
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (10ครั้ง47นาที
  05:14 05:14 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  05:24 05:31 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (30นาที
  06:01 人民广场 People Square
cntlog