2020/04/08  06:24  ออกเดินทาง
1
06:24 - 22:32
16ครั้ง8นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
12:24 - 02:47
14ครั้ง23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:24 - 22:32
  16ครั้ง8นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:24 郑州 Zhengzhou
  เดิน( 10นาที
  06:34 06:37 郑州火车站 Zhengzhou Railway Station
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (26นาที
  07:03 07:03 郑州东站 Zhengzhou East Station
  เดิน( 10นาที
  07:13 13:13 郑州东 Zhengzhoudong
  D921 次 Train D921
  เดินทางไปยัง 湛江 Zhanjiang
  (9ครั้ง19นาที
  22:32 湛江 Zhanjiang
 2. 2
  12:24 - 02:47
  14ครั้ง23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:24 郑州 Zhengzhou
  G95/G98 次 Train G95/G98
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (5ครั้ง43นาที
  18:07 00:37 广州南 Guangzhounan
  D7471 次 Train D7471
  เดินทางไปยัง 湛江 Zhanjiang
  (2ครั้ง10นาที
  02:47 湛江 Zhanjiang
cntlog