2020/09/25  04:34  ออกเดินทาง
1
10:34 - 13:08
2ครั้ง34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
10:35 - 13:23
2ครั้ง48นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
10:34 - 13:40
3ครั้ง6นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
11:38 - 14:08
2ครั้ง30นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  10:34 - 13:08
  2ครั้ง34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:34 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง18นาที
  11:52 11:52 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  12:02 12:05 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (47นาที
  12:52 13:00 龙阳路 Longyang Road
  上海磁浮示范运营线 Shanghai maglev train
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (8นาที
  13:08 浦东国际机场 Pudong International Airport
 2. 2
  10:35 - 13:23
  2ครั้ง48นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  10:35 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง18นาที
  11:53 11:53 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  12:03 12:06 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (28นาที
  12:34 12:39 老西门 Laoximen
  上海轨道交通8号线[杨浦线] Shanghai Metro Line 8
  เดินทางไปยัง 沈杜公路 Shendu Highway
  (9นาที
  12:48 12:51 耀华路 Yaohua Road
  上海轨道交通7号线[宝山线] Shanghai Metro Line 7
  เดินทางไปยัง 花木路 Huamu Road
  (14นาที
  13:05 13:15 龙阳路 Longyang Road
  上海磁浮示范运营线 Shanghai maglev train
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (8นาที
  13:23 浦东国际机场 Pudong International Airport
 3. 3
  10:34 - 13:40
  3ครั้ง6นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:34 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง18นาที
  11:52 11:52 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  12:02 12:05 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (56นาที
  13:01 13:06 广兰路 Guanglan Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (34นาที
  13:40 浦东国际机场 Pudong International Airport
 4. 4
  11:38 - 14:08
  2ครั้ง30นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  11:38 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง18นาที
  12:56 12:56 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  13:06 13:09 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (47นาที
  13:56 14:00 龙阳路 Longyang Road
  上海磁浮示范运营线 Shanghai maglev train
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (8นาที
  14:08 浦东国际机场 Pudong International Airport
cntlog