2020/02/27  17:56  ออกเดินทาง
1
04:12 - 06:53
2ครั้ง41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
04:36 - 07:08
2ครั้ง32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
04:00 - 07:09
3ครั้ง9นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  04:12 - 06:53
  2ครั้ง41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  04:12 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง18นาที
  05:30 05:30 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  05:40 05:43 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (47นาที
  06:30 06:45 龙阳路 Longyang Road
  上海磁浮示范运营线 Shanghai maglev train
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (8นาที
  06:53 浦东国际机场 Pudong International Airport
 2. 2
  04:36 - 07:08
  2ครั้ง32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  04:36 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง18นาที
  05:54 05:54 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  06:04 06:07 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (47นาที
  06:54 07:00 龙阳路 Longyang Road
  上海磁浮示范运营线 Shanghai maglev train
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (8นาที
  07:08 浦东国际机场 Pudong International Airport
 3. 3
  04:00 - 07:09
  3ครั้ง9นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  04:00 义乌 Yiwu
  G1372 次 Train G1372
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง18นาที
  05:18 05:18 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  05:28 05:31 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (56นาที
  06:27 06:35 广兰路 Guanglan Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (34นาที
  07:09 浦东国际机场 Pudong International Airport
cntlog