2021/01/22  00:38  ออกเดินทาง
1
07:40 - 17:05
9ครั้ง25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
07:40 - 17:05
9ครั้ง25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
3
08:07 - 19:44
11ครั้ง37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
4
12:50 - 21:57
9ครั้ง7นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 1. 1
  07:40 - 17:05
  9ครั้ง25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  07:40 延吉 Yanji
  K1053/K1056 次 Train K1053/K1056
  เดินทางไปยัง 长春 Changchun
  (2ครั้ง23นาที
  10:03 10:33 敦化 Dunhua
  C1006 次 Train C1006
  เดินทางไปยัง 长春西 Changchunxi
  (1ครั้ง52นาที
  12:25 13:21 长春 Changchun
  G8014 次 Train G8014
  เดินทางไปยัง 大连 Dalian
  (3ครั้ง34นาที
  16:55 16:55 大连 Dalian
  เดิน( 10นาที
  17:05 大连火车站 Dalian Railway Station
 2. 2
  07:40 - 17:05
  9ครั้ง25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  07:40 延吉 Yanji
  K1053/K1056 次 Train K1053/K1056
  เดินทางไปยัง 长春 Changchun
  (2ครั้ง23นาที
  10:03 10:33 敦化 Dunhua
  C1006 次 Train C1006
  เดินทางไปยัง 长春西 Changchunxi
  (1ครั้ง0นาที
  11:33 12:38 吉林 Jilin
  G8014 次 Train G8014
  เดินทางไปยัง 大连 Dalian
  (4ครั้ง17นาที
  16:55 16:55 大连 Dalian
  เดิน( 10นาที
  17:05 大连火车站 Dalian Railway Station
 3. 3
  08:07 - 19:44
  11ครั้ง37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  08:07 延吉 Yanji
  4344 次 Train 4344
  เดินทางไปยัง 长春 Changchun
  (3ครั้ง12นาที
  11:19 12:33 敦化 Dunhua
  G8130 次 Train G8130
  เดินทางไปยัง 大连北 Dalianbei
  (5ครั้ง12นาที
  17:45 19:17 大连北 Dalianbei
  G8018 次 Train G8018
  เดินทางไปยัง 大连 Dalian
  (17นาที
  19:34 19:34 大连 Dalian
  เดิน( 10นาที
  19:44 大连火车站 Dalian Railway Station
 4. 4
  12:50 - 21:57
  9ครั้ง7นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  12:50 延吉 Yanji
  K7334 次 Train K7334
  เดินทางไปยัง 长春 Changchun
  (2ครั้ง20นาที
  15:10 15:41 敦化 Dunhua
  C1056 次 Train C1056
  เดินทางไปยัง 长春西 Changchunxi
  (1ครั้ง43นาที
  17:24 18:02 长春 Changchun
  G8024 次 Train G8024
  เดินทางไปยัง 大连 Dalian
  (3ครั้ง45นาที
  21:47 21:47 大连 Dalian
  เดิน( 10นาที
  21:57 大连火车站 Dalian Railway Station
cntlog