2020/09/22  02:27  ออกเดินทาง
1
08:27 - 22:26
13ครั้ง59นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
08:27 - 00:45
16ครั้ง18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  08:27 - 22:26
  13ครั้ง59นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  08:27 延吉 Yanji
  K216 次 Train K216
  เดินทางไปยัง 长春 Changchun
  (2ครั้ง7นาที
  10:34 17:04 敦化 Dunhua
  G8128 次 Train G8128
  เดินทางไปยัง 大连 Dalian
  (5ครั้ง12นาที
  22:16 22:16 大连 Dalian
  เดิน( 10นาที
  22:26 大连火车站 Dalian Railway Station
 2. 2
  08:27 - 00:45
  16ครั้ง18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  08:27 延吉 Yanji
  K7334 次 Train K7334
  เดินทางไปยัง 大连 Dalian
  (16ครั้ง8นาที
  00:35 00:35 大连 Dalian
  เดิน( 10นาที
  00:45 大连火车站 Dalian Railway Station
cntlog