2020/10/24  22:02  ออกเดินทาง
1
07:12 - 08:27
1ครั้ง15นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
07:12 - 08:29
1ครั้ง17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  07:12 - 08:27
  1ครั้ง15นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:12 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (42นาที
  07:54 07:54 上海 Shanghai
  เดิน( 13นาที
  08:07 08:10 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  เดินทางไปยัง 中潭路 Zhongtan Road
  (8นาที
  08:18 08:21 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 花桥 Huaqiao
  (6นาที
  08:27 上海西站 West Shanghai Railway Station
 2. 2
  07:12 - 08:29
  1ครั้ง17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:12 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (42นาที
  07:54 07:54 上海 Shanghai
  เดิน( 13นาที
  08:07 08:12 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  เดินทางไปยัง 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (8นาที
  08:20 08:23 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 花桥 Huaqiao
  (6นาที
  08:29 上海西站 West Shanghai Railway Station
cntlog