2020/01/19  06:38  ออกเดินทาง
1
12:41 - 13:52
1ครั้ง11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
12:45 - 13:57
1ครั้ง12นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  12:41 - 13:52
  1ครั้ง11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:41 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (40นาที
  13:21 13:21 上海 Shanghai
  เดิน( 10นาที
  13:31 13:34 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通4号线[环状线] Shanghai Metro Line 4[Loop Line]
  เดินทางไปยัง 中潭路 Zhongtan Road
  (8นาที
  13:42 13:46 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 花桥 Huaqiao
  (6นาที
  13:52 上海西站 West Shanghai Railway Station
 2. 2
  12:45 - 13:57
  1ครั้ง12นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:45 无锡新区 Wuxixinqu
  G7031 次 Train G7031
  เดินทางไปยัง 上海 Shanghai
  (40นาที
  13:25 13:25 上海 Shanghai
  เดิน( 10นาที
  13:35 13:38 上海火车站 Shanghai Railway Station
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  เดินทางไปยัง 上海南站 Shanghai South Railway Station
  (8นาที
  13:46 13:51 曹杨路 Caoyang Road
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 花桥 Huaqiao
  (6นาที
  13:57 上海西站 West Shanghai Railway Station
cntlog