2020/10/23  12:01  ออกเดินทาง
1
14:56 - 20:36
29ครั้ง40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
14:56 - 20:36
29ครั้ง40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
14:56 - 21:22
30ครั้ง26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
14:56 - 21:22
30ครั้ง26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 1. 1
  14:56 - 20:36
  29ครั้ง40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  14:56 濮阳 Puyang
  K7966/K7967 次 Train K7966/K7967
  เดินทางไปยัง 安阳 Anyang
  (1ครั้ง14นาที
  16:10 16:50 安阳 Anyang
  Z150 次 Train Z150
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (2ครั้ง3นาที
  18:53 22:01 石家庄 Shijiazhuang
  D921 次 Train D921
  เดินทางไปยัง 茂名 Maoming
  (11ครั้ง14นาที
  09:15 10:20 茂名 Maoming
  Z384/Z385 次 Train Z384/Z385
  เดินทางไปยัง 三亚 Sanya
  (7ครั้ง47นาที
  18:07 19:28 东方 Dongfang
  D7107/D7108 次 Train D7107/D7108
  เดินทางไปยัง 金月湾 Jinyuewan
  (1ครั้ง8นาที
  20:36 凤凰机场 Fenghuang Airport
 2. 2
  14:56 - 20:36
  29ครั้ง40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  14:56 濮阳 Puyang
  K7966/K7967 次 Train K7966/K7967
  เดินทางไปยัง 广州 Guangzhou
  (4ครั้ง20นาที
  19:16 19:16 郑州 Zhengzhou
  เดิน( 13นาที
  19:29 19:29 郑州火车站 Zhengzhou Railway Station
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (26นาที
  19:55 19:55 郑州东站 Zhengzhou East Station
  เดิน( 40นาที
  20:35 23:47 郑州东 Zhengzhoudong
  D921 次 Train D921
  เดินทางไปยัง 徐闻 Xuwen
  (10ครั้ง6นาที
  09:53 11:12 湛江西 Zhanjiangxi
  Z384/Z385 次 Train Z384/Z385
  เดินทางไปยัง 三亚 Sanya
  (6ครั้ง55นาที
  18:07 19:28 东方 Dongfang
  D7107/D7108 次 Train D7107/D7108
  เดินทางไปยัง 金月湾 Jinyuewan
  (1ครั้ง8นาที
  20:36 凤凰机场 Fenghuang Airport
 3. 3
  14:56 - 21:22
  30ครั้ง26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  14:56 濮阳 Puyang
  K7966/K7967 次 Train K7966/K7967
  เดินทางไปยัง 广州 Guangzhou
  (4ครั้ง20นาที
  19:16 19:16 郑州 Zhengzhou
  เดิน( 13นาที
  19:29 19:29 郑州火车站 Zhengzhou Railway Station
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (26นาที
  19:55 19:55 郑州东站 Zhengzhou East Station
  เดิน( 40นาที
  20:35 23:47 郑州东 Zhengzhoudong
  D921 次 Train D921
  เดินทางไปยัง 徐闻 Xuwen
  (10ครั้ง6นาที
  09:53 11:12 湛江西 Zhanjiangxi
  Z384/Z385 次 Train Z384/Z385
  เดินทางไปยัง 三亚 Sanya
  (6ครั้ง55นาที
  18:07 20:18 东方 Dongfang
  D7117/D7118 次 Train D7117/D7118
  เดินทางไปยัง 金月湾 Jinyuewan
  (1ครั้ง4นาที
  21:22 凤凰机场 Fenghuang Airport
 4. 4
  14:56 - 21:22
  30ครั้ง26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  14:56 濮阳 Puyang
  K7966/K7967 次 Train K7966/K7967
  เดินทางไปยัง 广州 Guangzhou
  (4ครั้ง20นาที
  19:16 19:16 郑州 Zhengzhou
  เดิน( 13นาที
  19:29 19:29 郑州火车站 Zhengzhou Railway Station
  郑州地铁1号线 Zhengzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 河南大学新区 New Campus of Henan University
  (26นาที
  19:55 19:55 郑州东站 Zhengzhou East Station
  เดิน( 40นาที
  20:35 23:32 郑州东 Zhengzhoudong
  D903 次 Train D903
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (7ครั้ง1นาที
  06:33 07:10 广州南 Guangzhounan
  D7451 次 Train D7451
  เดินทางไปยัง 茂名 Maoming
  (2ครั้ง28นาที
  09:38 10:20 茂名 Maoming
  Z384/Z385 次 Train Z384/Z385
  เดินทางไปยัง 三亚 Sanya
  (7ครั้ง47นาที
  18:07 20:18 东方 Dongfang
  D7117/D7118 次 Train D7117/D7118
  เดินทางไปยัง 金月湾 Jinyuewan
  (1ครั้ง4นาที
  21:22 凤凰机场 Fenghuang Airport
cntlog