2020/02/19  15:33  ออกเดินทาง
1
00:22 - 06:46
30ครั้ง24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  00:22 - 06:46
  30ครั้ง24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  00:22 美兰 Meilan
  D7209/D7210 次 Train D7209/D7210
  เดินทางไปยัง 海口 Haikou
  (8นาที
  00:30 07:00 海口 Haikou
  K458 次 Train K458
  เดินทางไปยัง 桂林 Guilin
  (10ครั้ง58นาที
  17:58 00:28 柳州 Liuzhou
  D1710/D1711 次 Train D1710/D1711
  เดินทางไปยัง 重庆北 Chongqingbei
  (5ครั้ง56นาที
  06:24 06:24 重庆北 Chongqingbei
  เดิน( 10นาที
  06:34 06:37 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 王家庄 Wangjiazhuang
  (9นาที
  06:46 三亚湾 Sanyawan
cntlog