1
16:24 - 06:48
38ครั้ง24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
20:52 - 06:56
34ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
3
16:20 - 07:44
39ครั้ง24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
16:19 - 07:52
39ครั้ง33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  16:24 - 06:48
  38ครั้ง24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16:24 凤凰机场 Fenghuang Airport
  D7202 次 Train D7202
  เดินทางไปยัง 海口 Haikou
  (2ครั้ง43นาที
  19:07 01:37 海口 Haikou
  K458 次 Train K458
  เดินทางไปยัง 湛江 Zhanjiang
  (4ครั้ง24นาที
  06:01 12:31 湛江 Zhanjiang
  D7496 次 Train D7496
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (2ครั้ง47นาที
  15:18 21:48 广州南 Guangzhounan
  P98 次 Train P98
  เดินทางไปยัง 北京西 Beijingxi
  (1นาที
  21:49 04:19 石家庄 Shijiazhuang
  G291/G294 次 Train G291/G294
  เดินทางไปยัง 秦皇岛 Qinhuangdao
  (1ครั้ง49นาที
  06:08 06:08 天津 Tianjin
  เดิน( 10นาที
  06:18 06:21 天津站 Tianjin Station
  天津地铁2号线 Tianjin Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
  (27นาที
  06:48 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
 2. 2
  20:52 - 06:56
  34ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  20:52 凤凰机场 Fenghuang Airport
  D7101/D7102 次 Train D7101/D7102
  เดินทางไปยัง 崖州 Yazhou
  (56นาที
  21:48 04:18 东方 Dongfang
  Z202 次 Train Z202
  เดินทางไปยัง 广州 Guangzhou
  (12ครั้ง14นาที
  16:32 16:32 广州 Guangzhou
  เดิน( 10นาที
  16:42 16:45 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (31นาที
  17:16 17:16 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  17:26 23:26 广州南 Guangzhounan
  P98 次 Train P98
  เดินทางไปยัง 北京西 Beijingxi
  (1นาที
  23:27 05:57 石家庄 Shijiazhuang
  Z11/Z14 次 Train Z11/Z14
  เดินทางไปยัง 天津西 Tianjinxi
  (3นาที
  06:00 06:00 天津西 Tianjinxi
  เดิน( 10นาที
  06:10 06:14 西站 Xizhan
  天津地铁1号线 Tianjin Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 李楼 Lilou
  (5นาที
  06:19 06:22 西南角 Xinanjiao
  天津地铁2号线 Tianjin Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
  (34นาที
  06:56 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
 3. 3
  16:20 - 07:44
  39ครั้ง24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  16:20 凤凰机场 Fenghuang Airport
  D7202 次 Train D7202
  เดินทางไปยัง 海口 Haikou
  (2ครั้ง43นาที
  19:03 01:33 海口 Haikou
  Z112/Z113 次 Train Z112/Z113
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (29ครั้ง13นาที
  06:46 06:46 天津西 Tianjinxi
  เดิน( 10นาที
  06:56 06:59 西站 Xizhan
  天津地铁1号线 Tianjin Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 李楼 Lilou
  (5นาที
  07:04 07:10 西南角 Xinanjiao
  天津地铁2号线 Tianjin Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
  (34นาที
  07:44 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
 4. 4
  16:19 - 07:52
  39ครั้ง33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  16:19 凤凰机场 Fenghuang Airport
  D7202 次 Train D7202
  เดินทางไปยัง 海口 Haikou
  (2ครั้ง43นาที
  19:02 01:32 海口 Haikou
  Z112/Z113 次 Train Z112/Z113
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (29ครั้ง13นาที
  06:45 06:45 天津西 Tianjinxi
  เดิน( 10นาที
  06:55 06:58 西站 Xizhan
  天津地铁6号线 Tianjin Metro Line 6
  เดินทางไปยัง 南孙庄 Nansunzhuang
  (15นาที
  07:13 07:19 金钟河大街 Jinzhonghedajie
  天津地铁5号线 Tianjin Metro Line 5
  เดินทางไปยัง 中医一附院 Zhongyiyifuyuan
  (7นาที
  07:26 07:29 靖江路 Jingjianglu
  天津地铁2号线 Tianjin Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
  (23นาที
  07:52 滨海国际机场 Tianjin Binhai International Airport
cntlog