2020/02/18  21:39  ออกเดินทาง
1
03:42 - 09:57
6ครั้ง15นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
03:39 - 11:31
7ครั้ง52นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  03:42 - 09:57
  6ครั้ง15นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  03:42 恩施 Enshi
  G1311/G1314 次 Train G1311/G1314
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (5ครั้ง34นาที
  09:16 09:16 长沙南 Changshanan
  เดิน( 10นาที
  09:26 09:29 长沙火车南站 South Railway Station(Changsha)
  长沙地下鉄2号线 Changsha Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 梅溪湖西 Meixihu West
  (18นาที
  09:47 09:47 长沙火车站 Railway Station
  เดิน( 10นาที
  09:57 长沙 Changsha
 2. 2
  03:39 - 11:31
  7ครั้ง52นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  03:39 恩施 Enshi
  K1095/K1098 次 Train K1095/K1098
  เดินทางไปยัง 长沙 Changsha
  (7ครั้ง52นาที
  11:31 长沙 Changsha
cntlog