2020/08/07  22:23  ออกเดินทาง
1
10:58 - 06:09
19ครั้ง11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
2
10:58 - 06:18
19ครั้ง20นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
3
11:48 - 06:54
19ครั้ง6นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 1. 1
  10:58 - 06:09
  19ครั้ง11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  10:58 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  เดินทางไปยัง 东部汽车站 East Coach Station
  (13นาที
  11:11 11:16 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  เดินทางไปยัง 西山公園 Western Hills Park
  (13นาที
  11:29 11:34 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  เดินทางไปยัง 大学城南 University Town(South)
  (43นาที
  12:17 12:20 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  เดินทางไปยัง 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11นาที
  12:31 12:31 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  12:41 18:41 昆明南 Kunmingnan
  G1372 次 Train G1372
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (10ครั้ง32นาที
  05:13 05:13 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  05:23 05:31 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (19นาที
  05:50 05:57 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  เดินทางไปยัง 江杨北路 North Jiangyang Road
  (12นาที
  06:09 上海火车站 Shanghai Railway Station
 2. 2
  10:58 - 06:18
  19ครั้ง20นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  10:58 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  เดินทางไปยัง 东部汽车站 East Coach Station
  (13นาที
  11:11 11:16 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  เดินทางไปยัง 西山公園 Western Hills Park
  (13นาที
  11:29 11:34 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  เดินทางไปยัง 大学城南 University Town(South)
  (43นาที
  12:17 12:20 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  เดินทางไปยัง 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11นาที
  12:31 12:31 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  12:41 18:41 昆明南 Kunmingnan
  G1372 次 Train G1372
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (10ครั้ง32นาที
  05:13 05:13 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  05:23 05:31 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 浦东国际机场 Pudong International Airport
  (30นาที
  06:01 06:11 人民广场 People Square
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 富锦路 Fujin Road
  (7นาที
  06:18 上海火车站 Shanghai Railway Station
 3. 3
  11:48 - 06:54
  19ครั้ง6นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  11:48 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  เดินทางไปยัง 东部汽车站 East Coach Station
  (13นาที
  12:01 12:04 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  เดินทางไปยัง 西山公園 Western Hills Park
  (13นาที
  12:17 12:22 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  เดินทางไปยัง 大学城南 University Town(South)
  (43นาที
  13:05 13:08 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  เดินทางไปยัง 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11นาที
  13:19 13:19 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  13:29 19:29 昆明南 Kunmingnan
  G1372 次 Train G1372
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (10ครั้ง32นาที
  06:01 06:01 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  06:11 06:15 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (23นาที
  06:38 06:42 陕西南路 South Shaanxi Road
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 富锦路 Fujin Road
  (12นาที
  06:54 上海火车站 Shanghai Railway Station
cntlog