2020/02/29  23:02  ออกเดินทาง
1
05:39 - 10:36
28ครั้ง57นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. walk
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
2
05:34 - 10:36
29ครั้ง2นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. walk
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
3
05:34 - 10:36
29ครั้ง2นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. walk
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
4
06:24 - 11:18
28ครั้ง54นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. walk
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
 1. 1
  05:39 - 10:36
  28ครั้ง57นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. walk
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  05:39 人民广场 Renminguangchang
  长春轨道交通1号线(地铁) Changchun Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 北环城路 Beihuanchenglu
  (6นาที
  05:45 05:45 长春站 Changchun Railway Station
  เดิน( 10นาที
  05:55 11:55 长春 Changchun
  G240 次 Train G240
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (4ครั้ง14นาที
  16:09 16:09 北京 Beijing
  เดิน( 10นาที
  16:19 16:23 北京站 Beijing Railway Station
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  เดินทางไปยัง 崇文门 Chongwenmen
  (7นาที
  16:30 16:33 宣武门 Xuanwumen
  北京地铁4号線 Beijing Subway Line 4
  เดินทางไปยัง 公益西桥 Gongyixiqiao
  (2นาที
  16:35 16:39 菜市口 Caishikou
  北京地铁7号線 Beijing Subway Line 7
  เดินทางไปยัง 北京西站 Beijing West Railway Station
  (9นาที
  16:48 16:48 北京西站 Beijing West Railway Station
  เดิน( 10นาที
  16:58 22:58 北京西 Beijingxi
  G309 次 Train G309
  เดินทางไปยัง 成都东 Chengdudong
  (10ครั้ง55นาที
  09:53 09:53 重庆北 Chongqingbei
  เดิน( 10นาที
  10:03 10:07 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 王家庄 Wangjiazhuang
  (29นาที
  10:36 渝北广场 Yubei Square
 2. 2
  05:34 - 10:36
  29ครั้ง2นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. walk
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  05:34 人民广场 Renminguangchang
  长春轨道交通1号线(地铁) Changchun Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 北环城路 Beihuanchenglu
  (8นาที
  05:42 05:42 长春站北 Changchun Railway Station North
  เดิน( 10นาที
  05:52 11:52 长春 Changchun
  G240 次 Train G240
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (4ครั้ง14นาที
  16:06 16:06 北京 Beijing
  เดิน( 10นาที
  16:16 16:19 北京站 Beijing Railway Station
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  เดินทางไปยัง 崇文门 Chongwenmen
  (10นาที
  16:29 16:32 复兴门 Fuxingmen
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 苹果园 Pingguoyuan
  (5นาที
  16:37 16:41 军事博物馆 Military Museum
  北京地铁9号線 Beijing Subway Line 9
  เดินทางไปยัง 郭公庄 Guogongzhuang
  (2นาที
  16:43 16:43 北京西站 Beijing West Railway Station
  เดิน( 10นาที
  16:53 22:53 北京西 Beijingxi
  G309 次 Train G309
  เดินทางไปยัง 成都东 Chengdudong
  (10ครั้ง55นาที
  09:48 09:48 重庆北 Chongqingbei
  เดิน( 10นาที
  09:58 10:07 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 王家庄 Wangjiazhuang
  (29นาที
  10:36 渝北广场 Yubei Square
 3. 3
  05:34 - 10:36
  29ครั้ง2นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. walk
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  05:34 人民广场 Renminguangchang
  长春轨道交通1号线(地铁) Changchun Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 北环城路 Beihuanchenglu
  (6นาที
  05:40 05:40 长春站 Changchun Railway Station
  เดิน( 10นาที
  05:50 11:50 长春 Changchun
  G240 次 Train G240
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (4ครั้ง14นาที
  16:04 16:04 北京 Beijing
  เดิน( 10นาที
  16:14 16:19 北京站 Beijing Railway Station
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  เดินทางไปยัง 崇文门 Chongwenmen
  (10นาที
  16:29 16:32 复兴门 Fuxingmen
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 苹果园 Pingguoyuan
  (5นาที
  16:37 16:41 军事博物馆 Military Museum
  北京地铁9号線 Beijing Subway Line 9
  เดินทางไปยัง 郭公庄 Guogongzhuang
  (2นาที
  16:43 16:43 北京西站 Beijing West Railway Station
  เดิน( 10นาที
  16:53 22:53 北京西 Beijingxi
  G309 次 Train G309
  เดินทางไปยัง 成都东 Chengdudong
  (10ครั้ง55นาที
  09:48 09:48 重庆北 Chongqingbei
  เดิน( 10นาที
  09:58 10:07 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 王家庄 Wangjiazhuang
  (29นาที
  10:36 渝北广场 Yubei Square
 4. 4
  06:24 - 11:18
  28ครั้ง54นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. walk
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  06:24 人民广场 Renminguangchang
  长春轨道交通1号线(地铁) Changchun Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 北环城路 Beihuanchenglu
  (6นาที
  06:30 06:30 长春站 Changchun Railway Station
  เดิน( 10นาที
  06:40 12:40 长春 Changchun
  G240 次 Train G240
  เดินทางไปยัง 北京 Beijing
  (4ครั้ง14นาที
  16:54 16:54 北京 Beijing
  เดิน( 10นาที
  17:04 17:07 北京站 Beijing Railway Station
  北京地铁2号線 Beijing Subway Line 2
  เดินทางไปยัง 崇文门 Chongwenmen
  (10นาที
  17:17 17:20 复兴门 Fuxingmen
  北京地铁1号線 Beijing Subway Line 1
  เดินทางไปยัง 苹果园 Pingguoyuan
  (5นาที
  17:25 17:29 军事博物馆 Military Museum
  北京地铁9号線 Beijing Subway Line 9
  เดินทางไปยัง 郭公庄 Guogongzhuang
  (2นาที
  17:31 17:31 北京西站 Beijing West Railway Station
  เดิน( 10นาที
  17:41 23:41 北京西 Beijingxi
  G309 次 Train G309
  เดินทางไปยัง 成都东 Chengdudong
  (10ครั้ง55นาที
  10:36 10:36 重庆北 Chongqingbei
  เดิน( 10นาที
  10:46 10:49 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 王家庄 Wangjiazhuang
  (29นาที
  11:18 渝北广场 Yubei Square
cntlog