2020/04/02  06:08  ออกเดินทาง
1
06:44 - 16:22
9ครั้ง38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
06:44 - 16:26
9ครั้ง42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
07:07 - 16:38
9ครั้ง31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  06:44 - 16:22
  9ครั้ง38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:44 南山 Nanshan
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 碧头 Bitou
  (4นาที
  06:48 06:54 前海湾 Qianhaiwan
  深圳地铁5号线 Shenzhen Metro Line 5
  เดินทางไปยัง 黄贝岭 Huangbeiling
  (31นาที
  07:25 07:25 深圳北站 Shenzhen North Station
  เดิน( 10นาที
  07:35 13:35 深圳北 Shenzhenbei
  D7551/D7554 次 Train D7551/D7554
  เดินทางไปยัง 湛江 Zhanjiang
  (2ครั้ง47นาที
  16:22 湛江 Zhanjiang
 2. 2
  06:44 - 16:26
  9ครั้ง42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:44 南山 Nanshan
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11(Airport)
  เดินทางไปยัง 福田 Futian
  (11นาที
  06:55 07:01 车公庙 Chegongmiao
  深圳地铁9号线 Shenzhen Metro Line 9
  เดินทางไปยัง 文锦 Wenjin
  (13นาที
  07:14 07:22 上梅林 Shangmeilin
  深圳地铁4号线 Shenzhen Metro Line 4
  เดินทางไปยัง 清湖 Qinghu
  (7นาที
  07:29 07:29 深圳北站 Shenzhen North Station
  เดิน( 10นาที
  07:39 13:39 深圳北 Shenzhenbei
  D7551/D7554 次 Train D7551/D7554
  เดินทางไปยัง 湛江 Zhanjiang
  (2ครั้ง47นาที
  16:26 湛江 Zhanjiang
 3. 3
  07:07 - 16:38
  9ครั้ง31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:07 南山 Nanshan
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 福田 Futian
  (14นาที
  07:21 07:24 福田 Futian
  深圳地铁3号线 Shenzhen Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 双龙(深圳) Shuanglong(Shenzhen)
  (2นาที
  07:26 07:30 少年宫 Childrens Palace
  深圳地铁4号线 Shenzhen Metro Line 4
  เดินทางไปยัง 清湖 Qinghu
  (11นาที
  07:41 07:41 深圳北站 Shenzhen North Station
  เดิน( 10นาที
  07:51 13:51 深圳北 Shenzhenbei
  D7551/D7554 次 Train D7551/D7554
  เดินทางไปยัง 湛江 Zhanjiang
  (2ครั้ง47นาที
  16:38 湛江 Zhanjiang
cntlog