2020/07/13  14:24  ออกเดินทาง
1
14:24 - 15:07
43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:24 - 15:11
47นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:24 - 15:07
  43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:24 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (31นาที
  14:55 14:58 红土地 Hongtudi
  重庆轨道交通6号线 CRT Line 6
  เดินทางไปยัง 茶园 Chayuan
  (9นาที
  15:07 小什字 Xiaoshizi
 2. 2
  14:24 - 15:11
  47นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:24 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (31นาที
  14:55 15:02 红土地 Hongtudi
  重庆轨道交通6号线(茶园-悦来) CRT Line 6(Chayuan-Yuelai)
  เดินทางไปยัง 茶园 Chayuan
  (9นาที
  15:11 小什字 Xiaoshizi
cntlog